Kriekie-Bos Opvoedkunge Speelskool

Geagte Ouers.

Ek is baie opgewonde dat u daarin belangstel om u kleuter te stuur om saam met ons te kom speel, leer en  prêt  te hê by Kriekie-Bos Opvoedkunge Speelskool.As  afrikaans hoofmedium moet u asseblief kennis neem dat ek ‘n Christen gebasseerde program volg.

Kriekie-Bos is spesiaal ingerig vir kinders ouderdomme 3 tot 6 jaar. Die groep is beperk tot slegs 19 kinders per dag om individuele aandag, kwalitiet sorg en onderrig te verseker. Kriekie- Bos is geleë in Steiltes, Nelspruit, is oop gedurende skoolkwartale, Maandag tot Vrydag van 7:00 tot 13:00.

As opgeleide Kleuterskool onderwyser en Musiek Terapeut voel ek sterk oor een op een  onderrig. Dus is my hoof fokus baie individuele aandag, sodat elke kind sy eie pas kan vind en daarop kan ontwikkel, deur als prettig en ouderdomsverwant aan te bied.  ‘n Omgewing  waar hulle kan leer om self te ontdek, te eksperimenteer , toepaslike sosiale gedrag te ontwikkel, emosioneel veilig te voel  en om  vriendskappe op te bou.

Deur by  Kriekie –Bos ‘n veilige atmosfeer te skep waarin elke kleuter tot sy volle potensiaal kan ontwikkel, sodat elke kind deur spel, maar met die sekuriteit wat grense bied, tot skoolgereedheid begelei  word. Op ‘n speel-speel manier gaan hulle formeel onderrig word.

Ek wil u kind se selfbeeld en eie waarde opbou in ‘n liefdevolle , veilige omgewing deur holistiese onderrig. Daar gaan‘n twee tot drie weeklikse tema – opvoedkundige onderwerp -aanbieding wees, wat daagliks behandel word met die kinders.

Waarneming en assessering sal deurlopend plaasvind , volgens die ontwikkelingstadium van elke kind.

Ek dank die Hemelse Vader vir die talent en bid vir insig en begeleiding om elkeen van u Kinders die beste te bied.

Ek glo dat u kind, en u as ouer, baie gelukkig sal wees in u verbintenis met ons speelskool, en wil u graag verseker dat ek alles in my vermoë sal doen om dit te bewerkstellig.

Hanri Kruger
Kriekie-Bos Opvoedkundige Speelskool